0

دانلود جزوه مهندسی نرم افزار ۱ حسن علی اکبرپور

       جزوه      ۲۲ شهریور, ۱۳۹۵

دانلود جزوه مهندسی نرم افزار ۱ حسن علی اکبرپور مراجع استفاده شده در این جزوه : مهندسی نرم افزار پرسمن مهندسی نرم افزار یان سامرویل مهندسی نرم افزار مصطفی جبل عاملی مبانی مهندسی نرم افزار امیرمهدی هدایت فر روش فراگیری…… بیشتر »