موضوعات با برچسب: الگوریتم

0

دانلود جزوه مقدمه‌ای بر تحلیل و طراحی الگوریتم‌ها

       جزوه      ۴ شهریور, ۱۳۹۵

دانلود جزوه مقدمه‌ای بر تحلیل و طراحی الگوریتم‌ها در هشت فصل یادآوری تحلیل الگوریتم ها روش حریصانه (Greedy) روش تقسیم و حل (Divide & Conquer) روش برنامه سازی پویا (Dynamic Programming) روش عقبگرد (Backtracking) روش انشعاب و تحدید (Branch &…… بیشتر »

0
ساختمان داده ها

دانلود جزوه ساختمان داده ها در هشت فصل

       جزوه      ۱ شهریور, ۱۳۹۵

جزوه ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها در هشت فصل فصل اول: پیچیدگی الگوریتم ها فصل دوم: بازگشتی فصل سوم: آرایه و مرتب سازی فصل چهارم: پشته فصل پنجم: صف فصل ششم: لیست‌های پیوندی فصل هفتم: گراف فصل هشتم: درخت